preskoči na sadržaj
O školi

                                                                                                                                  

  

OSNOVNI PODACI O USTANOVI

            Naziv i sjedište: 

     TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK

   Adresa, županija :

            Ante Šupuka 29, Šibenik, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

           tel. 022/336-100, fax. 022/310-136, OIB 16857645288

            e- mail:  tus@si.t-com.hr i ured@ss-turisticko-ugostiteljska-si.skole.hr

            Ravnateljica:  Senka Dodig, dipl.oec.

           Šifra ustanove:

      15-081-505

   Ukupni broj učenika: 270

         Ukupni broj odjela:    13

   Ukupnii broj djelatnika:

       -  nastavnika – 35       -  stručnih suradnika – 2

       -  administrativno-tehničkog osoblja – 9,5

 

        Obrazovna područja-programi i trajanje obrazovanja po programima:

             -  za redovne učenike:

            strukovno područje –ugostiteljstvo i turizam

            (A) 070104   Hotelijersko-turistički tehničar

            (A) 070204   Turističko hotelijerski komercijalist

        

            strukovno područje – ugostiteljstvo i turizam (B program)

             071233    Kuhar

             071333    Konobar                            

            Školski odbor je donio odluku da se od školske godine 2009./10. neće upisivati novi polaznici izobrazbe odraslih nego će ih se upućivati u Pučko otvoreno učilište Šibenik i Pučko otvoreno učilište Libar s kojima će škola ostvarivati suradnju.

 

 MATERIJALNO – TEHNIČKI UVJETI RADA USTANOVE

 Prostorni uvjeti – zgrada - stanje i plan (izvori financiranja)

Veličina školskog prostora -2707 m2 s okućnicom cca 3000m2,  izgradnja 1992.godine, financiranje iz državnog proračuna, proračuna jedinice lokalne samouprave, primitaka  od prodaje roba i usluga te donacija - sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom za kalendarsku godinu.

 Prostor uvjeti – učionički prostor – stanje i plan (izvor financiranja)

                   Škola raspolaže sa 15 učionica .

          Opremljenost prostora – stanje i plan ( izvor financiranja

                   Učionice za: računalstvo, strane jezike, povijest, biologiju, hrvatski jezik, matematiku, poznavanje robe i  prehrane-ostale su klasične učionice.

        Opremljene su didaktičkom i metodičkim sredstvima, TV, higijenskim blokom, klimatizirane.

         U praktikumima za ugostiteljsko posluživanje i kuharstvo realiziraju se vježbe za učenike u zanimanju kuhar i konobar i turističko hotelijerski komercijalist. Stručno su opremljeni uređajima i pomoćnim sredstvima za edukaciju učenika i osposobljavanje i usavršavanje u izobrazbi odraslih. Praktikumi se redovito održavaju i servisiraju te su pod higijensko-tehničkom zaštitom. Trenutno zadovoljavaju uvjete potrebne za izvođenje nastave ugostiteljsko posluživanje s vježbama i kuharstvo s vježbama.  Radi podizanja kvalitete i modernizacije nastave potrebno ih je dodatno opremati u skladu s financijskim mogućnostima.

         Kabinet za ekonomsku grupu predmeta opremljen je računalnom opremom i bežičnom vezom na internet.

         Specijalizirana učionica za računalstvo je opremljena i umrežena prema principima informatičke struke za osposobljavanje i edukaciju učenika u redovnoj nastavi u grupnom i individualnom radu i za polaznike izobrazbe odraslih.

          Škola je opremljena centralnim grijanjem koje nije dovoljno za zagrijavanje svih prostora, osobito učionica – u hodnicima nisu ugrađena grijaća tijela. Škola namjerava klimatizirati sporne prostore i adekvatno ih zaštiti od hladnoće i pregrijavanja.

          Opremljenost škole, izuzev navedenog, zadovoljava uvjetima zaštite na radu i protupožarne zaštite u zaštiti učenika, nastavnika i ostalog osoblja i imovine.

Za financiranje koristiti sve zakonske mogućnosti.

Oglasna ploča

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
preskoči na navigaciju